Usługi szkoleniowe

Usługi szkoleniowe 2018-05-07T17:45:11+00:00

Miło nam poinformować że firma DDD szkoli z zakresu BHP i PPOŻ oraz szkolimy i piszemy HACCP. Wykonamy zadania służby Bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej :

  • Nadzorowanie zgodności procedur i dokumentacji z wymogami przepisów BHP a także udział w tworzeniu wewnętrznych procedur, regulaminów oraz instrukcji z zakresu BHP;
  • Przeprowadzanie kontroli warunków BHP oraz przestrzegania przepisów, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;
  • Organizacja i przeprowadzanie szkoleń w zakresie BHP (szkolenia wstępne, okresowe);
  • Ustalanie przyczyn i okoliczności wypadków, prowadzenie rejestrów dokumentacji wypadkowej;
  • Udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego;
  • Dokonywanie konserwacji podręcznego sprzętu gaśniczego;
  • Aktualizacja dokumentacji PPOŻ plany ewakuacji Instrukcje Bezpieczeństwa Pożarowego;